Yrkesverksam


Som professionell kan du/ni får Handledning, Metodutveckling samt Fortbildning.

Handledning

Att ta emot handledning kan båda lösa professionella knutar som tar mycket energi i anspråk samt öka kunskapen och den yrkesmässiga tryggheten.

Handledningen kan ha ett så kallat "ärendefokus", ett "processfokus" eller en kombination. 

En annan väldigt uppskattad variant av handledning är den edukativa, där ärenden kombineras med olika teoretiska begrepp inom behandling.


Krysmyntha tar emot förfrågningar och är godkänd för handledarupphandling av Stockholms Stad.

Nyckelmetoden

Under vårt arbete med hemmasittande barn och unga, så har vi utvecklat Nyckelmetoden. Metoden bygger på tvärprofessionell samverkan mellan det psykosociala och det pedagogiska med samtidiga insatser och med hjälp av digitala och sociala medier.

Metoden inbegriper den struktur och helhet som är nödvändig för att nå framgång i arbetet med unga som isolerat sig hemma, oavsett anledning


Här kan du beställa vår senaste bok Saknad i Skolan.
Till Gothia.

Föreläsningar och Kurser

Vi anordnar kurser samt håller föreläsningar. 

Fokus är långvarig skolfrånvaro och Nyckelmetoden.


Utöver detta, så håller Krysmyntha kurser i Mentalisering, Anknytning och Psykodynamisk behandlingsmetodik.