Hjälp till Familjen


Det finns stöd och hjälp till er som familj, både till er föräldrar och till era barn.
Krysmyntha har arbetat i över 10 år med familjer som kämpar med en hemmasittarproblematik. 
Hon arbetar efter en stegvis insats som stäcker sig från krishantering till djupare insikt.

En behandlande insats sträcker sig över ett antal steg. Du/ni kan själv bestämma hur mycket och hur djupgående stöd som önskas. En stor vikt i familjearbetet läggs på att förstå och hantera barnets känsloreaktioner.


När Krysmyntha behandlar ungdomar enskilt, så varierar upplägg och metod mellan individ till individ. Planering görs alltid i samråd med vårdnadshavare.

Unga människor besitter en stor utvecklingspotential och processen till förändring kan gå snabbt. Det är dock alltid viktigt att stämma av med hemmet, så att alla arbetar åt samma håll.

Med i mottagningsrummet är nästan alltid Krysmynthas hund Bootsy. Han är mycket social och snäll, vilket brukar ha en lugnane inverkan på unga besökare.
De olika stegen i en behandling är vanligtvis:


1. Kris -  Omfattning ca.1-3 samtal, kort intervall (max en vecka mellan gångerna).
Hur ska jag som förälder agera just nu?
Vad är högsta prioritet och vad kan vänta?
Vem ska jag kontakta och vart ska jag vända mig? 

2. Förändring - Omfattning ca.5-10 samtal, kort till längre intervall (en vecka till en månad mellan gångerna).
Hur ska jag få till en hållbar förändring av läget på länge sikt?
Vad behöver jag som förälder arbeta med för att hjälpa mitt barn att bryta isoleringen?
Hur kan jag utveckla min naturliga föräldraauktoritet, så att jag bli mer stödjande för mitt barn?

3. Insikt - Omfattning ca. 5-10 samtal, medel intervall en till tre veckor mellan gångerna).
Hur kan jag som förälder förstå situationen som vi har hamnat i?
Hur ser min egen uppväxt ut och vilken sårbarhet blottas i mig när det låser sig på hemmaplan? 

4. Fördjupning - Omfattning efter behov. 
Arbeta sig igenom och förstå sig själv mer grundligt.
Lära sig hantera sina egna inre försvar och låsningar.
Förbättra sin förmåga att sätta sunda gränser. 
Förbättra samspelet med sitt barn, utifrån emotionell närhet och kommunikation.

Terapihunden Bootsy kan hjälpa till vid hemmasittarproblematik.

BEHÖVER DU HJÄLP?


Skicka en bokningsförfrågan på info@krysmyntha.se

eller boka en konsultation direkt via knappen nedan. En konsultation är 50 minuter och kostar 1.350 kr.