Hemmasittare.se


Att söka kunskap är första steget till förändring

Boka en konsultation, så kan vi gemensamt reda ut vilken insats som är mest lämplig.

Om Oss

Vi har djup och bredd inom det specialpedagogiska och det psykosociala området och är vana vid att hantera problematiken både utifrån ett professionellt yrkesperspektiv så väl som det rent mellanmänskliga och relationsbundna.
Vi både föreläser, utbildar, handleder och arbetar familjeterapeutiskt.


Det finns vägar att gå för att komma framåt!


Vi är Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin.
En specialpedagog och en psykoterapeut.

Vi har över 10 års erfarenhet av att arbeta med hemmasittare och deras familjer.
Vi vet att det inte fungerar att vänta på en utredning, hålla tummarna inför nästa termin eller att skicka hem en lärare en gång i veckan för att bryta en isolering på hemmaplan.
Utvecklingen för en ung människa går fort och för varje vecka som "förloras", så riskeras problematiken att utvecklas till en mer cementerad livsstil.

 
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat en arbetsmetod, Nyckelmetoden, som till stor del handlar om vårt förhållningssätt, breddad kartläggning och tvärprofessionalitet. Vi har skrivit två böcker i ämnet, varav den senaste går att beställa nedan.​

Vår senaste bok Saknad i Skolan. Handledning för dig som möter hemmasittande barn och unga i ditt yrke.

Yrkesverksam


Som professionell kan du/ni får utbildning, handledning samt metodutveckling.
Läs mer under fliken Yrkesverksam.

Terapihunden Bootsy finns med på mottagningen och hjälper till att välkomna stora som små på mottagningen.

Familj


Som familj, så kan ni få behandling, rådgivning och konsultation gällande er familjs situation.

Krysmyntha tar emot föräldrar och ungdomar samt hela famljer.
​Läs mer under Familj eller besök Krysmynthas hemsida direkt www.krysmyntha.se.

Nyckelmetoden som grund i behandling av långvarig skolfrånvaro och hemmasitteri.

Nyckelmetoden


Nyckelmetoden bygger på tvärprofessionell samverkan mellan det psykosociala och det pedagogiska med samtidiga insatser och med hjälp av digitala och sociala medier. Metoden inbegriper den struktur och helhet som är nödvändig för att nå framgång i arbetet med unga som isolerat sig hemma, oavsett anledning.