Hej, Vi är Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin!


En specialpedagog/studierektor och en psykoterapeut/handledare. 


Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat en arbetsmetod, Nyckelmetoden, som till stor del handlar om vårt förhållningssätt, breddad kartläggning och tvärprofessionalitet. Vi har skrivit två böcker i ämnet, varav den senaste går att beställa nedan.​


Kvalificerat stöd för skola och familj till vid långvarig skolfrånvaro.

Lite om vår samlade kompetens:

Över 40 års yrkeserfarenhet från skola.

Över 20 år erfarenhet av riktad verksamhet för hemmasittande barn och unga.

En magisterexamen i specialpedagogik och professionell samverkan.

En rektorsutbildning. Sju års utbildning i psykodynamisk psykoterapi, KBT, bildterapi samt miljöterapi.

Lärare- och handledarutbildning i psykoterapi.

Kriskommunikation

Med mer med mer